Олена Євстахівна Уманець


/Files/photogallery/1736/Уман.Ол..jpg Моя участь у Всеукраїнському конкурсі
"Класний керівник року"

АНКЕТА
учасника Всеукраїнського конкурсу
"Класний керівник року-2015"
Клас, у якому є класним керівником 8-А клас.

Проблема, над якою працюєте Виховна система класу в контексті життєтворчості особистості.
Детальніше з АНКЕТОЮ ознайомитись ТУТ…

Виховання – процес, що починається з дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, що допомагають їй стати Людиною з великої літери, сміливо ввійти до епохи нового розуму і зайняти в ній гідне місце, усвідомлюючи себе особистістю й індивідуальністю. Провідна ідея досвіду – це виховання у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, вміння підкоритися товаришеві й наказати йому бути ввічливим, суворим, добрим і стійким, залежно від умов життя, вдосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи…

Опис досвіду - Детальніше ТУТ.

Презентація досвіду Уманець Олени Євстахіївни, класного керівника 8-А класу. /Files/photogallery/1736/Ми й осінь.JPG/Files/photogallery/1736/мій клас.jpg

Життєтворчість – це мистецтво жити. Тому завдання школи і суспільства полягає в тому, аби впровадити життєтворчу стратегію виховання, яка забезпечила б придбання особою позитивної складової життєвої компетентності.
Проблема життєтворчості зосереджується на проблемі творіння себе, побудові власного життя, виходячи з особи, її духовного світу, світогляду, цілей, устремлінь.
Саме це стверджує Олена Уманець (опис виховної системи).
Запрошуємо переглянути презентацію про її клас НЕВГАМОВНІ
/Files/photogallery/1736/8-А клас (4).JPG Саме для Вас, Олена Уманець, ділиться власними розробками виховних заходів класного керівника.
Перегляньте світлини нашого суперового життя!

Учитель математики

Дати дітям радість праці, успіху у навчанні,
пробудити в інших серцях почуття радості ,
/Files/images/pedagogi/годинник від Уманець.jpg
особистої гідності – це перший заповіт учителя.
В наших школах не повинно бути нещасних дітей,
котрих тривожить думка, що вони ні до чого не здатні.
Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,
що породжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський
У/Files/images/pedagogi/в класі матем..jpg сучасних умовах наукового прогресу та пов’язаного з цим зростання обсягів інформації актуалізується питання щодо ефективного і раціонального її засвоєння. Це вимагає нових нестандартних підходів до проведення навчального процесу в першу чергу в школі. При цьому важливого значення набуває розвиток в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання, використовуючи різноманітні інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, аналізуючи інформацію, раціонально підходити до розв’язання відповідних проблем, виконання завдань тощо. Одним із головних шляхів у реалізації зазначеного вище – нові підходи до організації навчального процесу в школі під час вивчення предметів, зокрема математики.
Традиційне навчання нагадує гладеньку доріжку, з якої прибрали всі, навіть найменші камінці, але всім відомо, що навіть маленька дитина не йтиме слухняно з мамою за ручку по найрівнішій доріжці, якщо поруч буде знаходитися смуга перешкод. Виходить парадокс: діти, яких ми, вчителі, ведемо рівною дорогою до знань, йдуть і спотикаються. Ми, вчителі, спрямовуємо колосальні зусилля на те, щоб зробити виклад програмового матеріалу з математики на уроці якнайрозумнішим, щоб учневі було легко його засвоїти, полегшуючи працю, і в той же час перешкоджаємо процесу його самоутвердження як особистості. Відомо, що діти йдуть до школи за спілкуванням з друзями, учителем. Найбільшу радість і задоволення вони отримують від роботи на уроці, що дозволяє відкрити себе і свої задатки, здібності тощо. Очі дітей загоряються у той момент, коли вони розуміють, що їх навчають чогось значного, важливого в житті, коли мають змогу самі навчатися розуміти, міркувати, пізнавати, порівнювати.
Тому впровадження під час вивчення математики особистісно-зорієнтованих, інтерактивних, інформаційних технологій дає змогу розвивати в учнів уміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті, розуміти зміст і методи математичного моделювання, виховувати особистість, яка б не пасувала в разі проблем, що виникають.
Більше десяти років, навчаючи дітей, навчалася сама. Я не починаю урок, не поглянувши в очі кожному з моїх учнів. Це допомагає у спільній роботі. Учень – людина, хоча і маленька, але будь-кому з нас для комфортного стану необхідні: самоутвердження, самовираження, успіх.
Пропоную лише добірку прийомів на уроках математики:
Прийом „Відтягнута відгадка” Перед початком вивчення теми „Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками” пропоную , для прикладу, таку задачу: Як відомо О.С.Пушкін 12 років прожив у Москві, 5року – в Царському селі, 2року – в Петербурзі, 4року на засланні на півдні, 2 року в селі Михайлівське, 10року перебував в Петербурзі, Москві, Болдіні та на Кавказі. Скільки років жив О.С. Пушкін ? (37) Прийом „Питання до тексту” або „Читання тексту з позначками” Читаючи новий параграф пропоную дітям заповнити таблицю:
Знайома інформація ( це я вже знав) +
Нова інформація ( це для мене нове) -
Суперечлива інформація ( я думав інакше) !
Недостатня інформація ( про це я хотів дізнатися більше) ?
Прийом „Спіймай помилку” Логарифмічна комедія „ 23” Більшому числу відповідає більший логарифм ; 2; 23. ( Помилка і не змінився знак нерівності) Прийом „Практичність теорії” Перед вивченням знаходження суми n членів геометричної прогресії пропоную, наприклад, таку задачу. Уявіть, що вам деяка фірма пропонує свої послуги. Щодня ви можете брати у фірмі по 1 грн. Але за перший день ви зобов’язані заплатити фірмі 1 к, за другий – 2к, за третій – 4 к. І т.д. чи укладете ви з цією фірмою договір не менше ніж на 20 днів за таких умов?
Прийом „Так-ні” Учням треба правильні твердження, які записані на картках, позначити знаком „ +”, а неправильні – знаком „ –„. 1.Діагоналі ромба рівні. 2.Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то він паралелограм. 3. У ромба всі кути рівні. 4. Сума протилежних кутів паралелограма дорівнює 1800. 5. Діагоналі квадрата рівні. 6. У прямокутника діагоналі взаємно перпендикулярні. 7. Якщо в чотирикутника три кути рівні, то він прямокутник. 8. Ромб – це прямокутник з рівними сторонами. 9.Квадрат – це ромб з рівними кутами. 10.Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні і паралельні, то він – паралелограм. Прийом „Тест” Квадрат суми і різниці двох виразів
  1. а4-6а2+9а2;
а)(а+3)2; б) ( а2-3а)2; в) (а2+3а)2. 2. х2-10х+25; а) ( х-5)2; б) ( х+10)2; в) ( х+5)2. 3. 4а2+4ав2+в4; а) ( 2а-в)2; б) ( 2а+в)2; в) ( 2а+в2)2. 4. а2+14ав+49; а) (а+7)2; б) (а2+7)2; в) (а2-14)2. 5. 64-16а2+а4; а) ( 8-а)2; б) ( 8-а2)2; в) (8+а2)2. 6. 100а2-20а+1. а) (10а-1)2; б) ( 10а+2)2; в) ( 10-а2)2.
0,35:0,7 4,6
25 *0,4 0,5
6,602 : 0,02 10
10 – 5,4 330,1
6,4+2,8 4,6
3,56 : 0,0001 9,2
Фініш 35600

Прийом „Математичне лото”

Учні закреслюють у своїх картках клітинку, число в якій є, на їхню думку, відповіддю на це питання.

0,6 0,5 0,3 8
1,4 1 0,4 243
20 380 0,125 10,6

Прийом „Питання до тексту”. Розпочинаючи роботу, ставлю перед учнями питання, на яке вони повинні відповісти, прочитавши відповідний текст.
Прийом „Спіймай помилку”. Пояснюючи матеріал, навмисне допускаючи помилку, про що повідомляю учнів, а інколи й ні, перевіряючи їхню увагу.
Прийом „Практичність теорії”. Введення теорії здійснюється через практичні задачі, користь яких зрозуміла учням.
Прийом „Так – ні” використовується для зацікавленості дітей, створення ситуації деякої інтриги. Ця гра навчає школярів слухати один одного, складати розрізнені факти у єдину картину, систематизувати наявну інформацію.
/Files/images/dpa_4_klasi/набір геометр..jpgПрийом „Пошук нових способів розв’язування задач”. Пропоную дітям розв’язувати, наприклад задачі не за діями, а з допомогою виразів, користуватися законами додавання під час розв’язування рівнянь, складати і вирішувати свої задачі. Адже відомо, що це запам’ятовується краще і надовго.Прийом „Написання математичних творів”. Пропоную учням написати казку, вірш, байку, акровірш на математичну тему. Ці твори діти з задоволенням читають один одному. Такі завдання виховують навички дослідницької діяльності, ефективні щодо висвітлення практичної спрямованості матеріалу, що приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним.
Прийом „Математичний диктант”. Такий вид роботи розвиває увагу, кмітливість, забезпечує ґрунтовне знання навчального матеріалу, активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів.
Прийом „Самостійне вивчення нової теми”. Учням на тиждень даю завдання: самостійно опрацювати нову тему. Після цього на уроці проводиться аукціон „учитель та учні”. Завдяки такому завданню діти самостійно працюють із додатковою літературою.
Прийом „Творча задача” . Творчі задачі є відкритими, а тому мають багато розв’язків. Після їх розв’язання пропоную контрольну відповідь. Наведу приклад: міській бібліотеці потрібно було переїхати в нове приміщення з мінімальними витратами, а ще краще – безкоштовно. Як це було зроблено з мінімальними витратами? (Незадовго до переїзду директор установи запропонував усім жителям міста взяти в бібліотеці кілька книг для читання, щоб через два тижні повернути їх уже в нове приміщення).
Прийом „Громадський огляд знань”. У рамках цього заходу відбуваються виступи дітей із власними творчими дослідницькими роботами.
Прийом „Історична зупинка”. На таких „зупинках” діти ознайомлюють один одного з відомими вченими-математиками, які зробили внесок у розвиток науки.
Прийом „Знайди загублене”. Дітям пропоную розв’язати задачі, де відсутні деякі числа чи символи. Без сумніву, тут також проявляється творчість.
Прийом „Дешифратор”. На етапі актуалізації знань або під час вивчення матеріалу за допомогою прикладів шифрую слово, яке пов’язане або з назвою теми, або з якоюсь цікавою історичною інформацією.

Вашій увазі збірка СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ в математичному вимірі . У збірці вміщені нариси про сім чудес України: заповідник „Кам’янець”, Києво-Печерську лавру, парк „Софіївка”, Софійський собор у Києві, Херсонес Таврійський, Хотинську фортецю, Хортицю. Збірник містить багато задач про ці державні скарби України. Призначений для учителів математики, які викладають у 5-х, 6-х класах, та учнів і всіх, хто захоплюється математикою.

Конспект чудового уроку Застосування визначеного інтеграла при розв’язанні прикладних задач. А також слайд-презентація уроку Ділової гри.

Наукова робота ПОДІБНІСТЬ І ПРОПОРЦІЯ У ЖИВІЙ ПРИРОДІ та слайд-презентація роботи.

Відтворити знання про функцію, її властивості та графіки, способи побудови графіків функцій; ввести означення показникової функції, розглянути її властивості та графік, з’ясувати практичне застосування; все це Ви зможете коли скористаєтеся конспектом уроку та слайд-презентацією до нього.

Наукова робота про вибори з погляду математики Вибори або демократія та слайди цікавої роботи.

Тут Ви можете переглянути конспекти уроків учителя О.Є.Уманець, ще конспекти...
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.